Ochrana údajov

Ďakujeme vám za návštevu našej webovej stránky a za váš záujem o naše služby. Chceme, aby ste sa na našich webových stránkach cítili pohodlne a nemuseli sa obávať o dôvernosť svojich údajov. Veľmi dbáme na ochranu údajov a považujeme transparentnosť pri nakladaní s vašimi údajmi za veľmi dôležitú. Preto by sme vás radi informovali o tom, aké údaje zhromažďujeme, na aký účel ich zhromažďujeme a ako môžete kedykoľvek vykonávať kontrolu nad svojimi údajmi.

Naše webové stránky môžete samozrejme navštíviť bez toho, aby ste poskytli alebo zanechali akékoľvek osobné údaje. K zásadám ochrany osobných údajov môžete získať prístup prostredníctvom odkazu v spodnej časti každej stránky.

Osobné údaje sú individuálne informácie o osobných alebo faktických okolnostiach identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Vaše osobné údaje používame len vtedy, keď navštívite našu webovú lokalitu, a to na účely prevádzky a optimalizácie našej webovej lokality. Na tento účel sa zhromažďuje IP adresa, rôzne technické údaje koncového zariadenia (napr. operačný systém, použitý prehliadač atď.), ako aj údaje o používaní našej webovej stránky. Tieto údaje neukladáme po uplynutí zákonných lehôt uchovávania. Toto ukladanie údajov sa uskutočňuje bez osobného odkazu, t. j. údaje sú anonymné a neumožňujú vyvodiť žiadne závery o vašej totožnosti. Tieto informácie štatisticky analyzujeme, aby sme všetkým návštevníkom ešte viac spríjemnili používanie našej webovej stránky. Prepojenie s nami už uloženými osobnými údajmi sa neuskutoční.

Pri všetkých postupoch spracovania údajov, t. j. pri zhromažďovaní, ukladaní a používaní údajov, prísne dodržiavame požiadavky európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov (článok 13 ods. 2 e EU-DSGVO). Osobné údaje, ktoré nám zveríte, nikdy nepredáme, neprenajmeme ani neposkytneme tretím stranám na marketingové účely.

Kontaktný formulár
Pri vypĺňaní kontaktného formulára nám poskytujete osobné údaje. Môžeme zhromažďovať tieto typy údajov: Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, spoločnosť. Tieto údaje používame len na to, aby sme mohli odpovedať na vaše konkrétne otázky alebo žiadosti a poskytnúť vám informácie. V záujme ochrany vašich údajov používame pri ich prenose k nám uznávaný postup šifrovania. Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie účelov opísaných v tomto vyhlásení.

Právo na opravu a vymazanie
Podľa článku 16,17 EU-DSGVO máte možnosť kedykoľvek požiadať o opravu alebo vymazanie vašich údajov uložených u nás. Na tento účel stačí neformálny e-mail na comline-elektronik.sk alebo list na adresu Comline Elektronik s.r.o. Priemyselná 1054/14, Michalovce 071 01.

Vašej žiadosti bezodkladne vyhovieme, ale upozorňujeme, že v niektorých prípadoch (napr. zasielanie informačných bulletinov) nie je vždy možné zastaviť už prebiehajúce činnosti, takže sa môže stať, že aj po odvolaní z vašej strany budete od nás ešte krátky čas dostávať poštu alebo e-mail. Vopred sa za to ospravedlňujeme.

Právo na informácie
V súlade s článkom 15 EU-DSGVO môžete kedykoľvek získať informácie o tom, aké údaje sme o vás uložili, o účele spracovania údajov a ďalšie informácie týkajúce sa ochrany údajov. Ak potrebujete takéto informácie, obráťte sa na túto adresu: Comline Elektronik s.r.o. Priemyselná 1054/14, Michalovce 071 01.

Právo na námietku
Podľa článku 21 EU-DSGVO máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Stačí poslať neformálny e-mail na adresu info@comline-elektronik.sk alebo list na adresu Comline Elektronik s.r.o. Priemyselná 1054/14, Michalovce 071 01.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov je v rozpore s GDPR EÚ, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Bavorský štátny úrad pre dohľad nad ochranou údajov (BayLDA)
Promenade 27 91522 Ansbach
Telefón +49 (0) 981 53 1300
E-Mail poststelle@lda.bayern.de

Používanie služby Google Remarketing
Táto webová stránka využíva funkciu remarketingu spoločnosti Google Inc. Táto funkcia sa používa na zobrazovanie záujmovo orientovaných reklám návštevníkom webových stránok v rámci reklamnej siete Google. V prehliadači návštevníka webovej stránky sa uloží takzvaný “cookie”, ktorý umožňuje rozpoznať návštevníka pri návšteve webových stránok patriacich do reklamnej siete Google. Na týchto stránkach sa návštevníkovi môžu zobrazovať reklamy, ktoré súvisia s obsahom, ktorý návštevník predtým navštívil na webových stránkach využívajúcich funkciu remarketingu spoločnosti Google.

Podľa vlastných informácií spoločnosť Google počas tohto procesu nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Ak napriek tomu nechcete používať funkciu remarketingu spoločnosti Google, môžete ju v zásade deaktivovať zmenou príslušných nastavení na stránke http://www.google.com/settings/adsvornehmen. Používanie súborov cookie na záujmovo orientovanú reklamu môžete deaktivovať aj prostredníctvom iniciatívy reklamnej siete podľa pokynov na adrese http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Cookies
Na našich webových stránkach používame dva typy súborov cookie: súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie. Aby ste sa mohli rozhodnúť, či nám to povolíte, radi by sme vám stručne vysvetlili účel týchto súborov cookie. Súbory cookie sú krátke úryvky textu, ktoré ukladáme vo vašom počítači. Súbory cookie nevykonávajú vo vašom počítači žiadne príkazy, takže nepredstavujú bezpečnostné riziko.
Súbory cookie relácie ukladajú určité informácie počas prehliadania našej webovej lokality a neukladajú sa natrvalo, ale po opustení našej webovej lokality sa opäť vymažú.
Do vášho počítača ukladáme aj trvalý súbor cookie. Tento súbor cookie obsahuje iba informáciu, že ste už boli na našej webovej stránke. Tieto informácie sú veľmi cenné pre návrh našej ponuky a našich reklamných materiálov.
Spôsob spracovania súborov cookie vo vašom prehliadači môžete určiť sami, dokonca môžete súbory cookie úplne odmietnuť alebo nakonfigurovať prehliadač tak, aby sa súbory cookie pravidelne vymazávali. Dostatok informácií o tom nájdete na internete.

Deti
Odporúčame všetkým rodičom a opatrovníkom, aby poučili svoje deti o bezpečnom a zodpovednom používaní osobných údajov na internete. Deti by na túto webovú stránku nemali zadávať žiadne osobné údaje bez súhlasu svojich rodičov alebo opatrovníka! Ubezpečujeme ich, že nebudeme vedome zhromažďovať osobné údaje detí a akýmkoľvek spôsobom ich používať alebo poskytovať tretím stranám bez povolenia.

Záverečná poznámka
Vaša dôvera je pre nás veľmi dôležitá a ďakujeme vám za ňu. Dúfame, že sa nám týmto stručným vysvetlením podarilo vytvoriť vo vás pozitívny dojem o ochrane údajov. Ak však máte akékoľvek otázky, neváhajte sa obrátiť na nášho externého úradníka pre ochranu údajov:

David Gabel
Am Bügerl 3
92431 Neunburg v. W., Nemecko
E-Mail: david.gabel@audit27001.de