Imprint

Comline Elektronik s.r.o.

Zastúpený výkonným riaditeľom Benjamin Wiesent

Priemyselná 1054/14
Michalovce 071 01
Slovensko

Tel: +421 (0)56 321 132-0
info@comline-elektronik.sk

IČ DPH: SK212 164 2380
IČO: 54 365 635
obchodný register: Košice I
Číslo vložky: 53335/V

Zodpovedá za obsah podľa § 55 ods. 2 RStV: Benjamin Wiesent (adresa ako vyššie)

Dizajn webovej stránky, fotografie a text

reklamná agentúra zweckdesign | fotografia | video produkcia z nemeckého Ambergu
Sebastianstraße 14
92224 Amberg

Právna stránka

Zodpovednosť za obsah
Obsah našich stránok bol vytvorený s maximálnou starostlivosťou. Nemôžeme však zaručiť správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu. Ako poskytovateľ služieb sme v súlade s § 7 ods. 1 TMG je zodpovedná za svoj vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecnými zákonmi. Podľa §§ 8 až 10 TMG však nie sme ako poskytovateľ služieb povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií v súlade so všeobecnými zákonmi tým nie sú dotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je však možná až od okamihu, keď sa dozviete o konkrétnom porušení. Ak sa o takomto porušení dozvieme, tento obsah okamžite odstránime.

Zodpovednosť za odkazy
Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov. Nezákonný obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránok však nie je primeraná bez konkrétnych náznakov porušenia zákona. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení zákona, okamžite takéto odkazy odstránime.

Autorské práva
Obsah a diela vytvorené prevádzkovateľmi stránok na týchto stránkach podliehajú nemeckému autorskému právu. Obsah a diela vytvorené prevádzkovateľmi stránok na týchto stránkach podliehajú nemeckému autorskému právu. Preberanie a kopírovanie tejto stránky je povolené len na súkromné, nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, rešpektujú sa autorské práva tretích strán. Ako taký sa označuje najmä obsah tretích strán. Ak sa napriek tomu dozviete o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení zákona, takýto obsah okamžite odstránime.

Ochrana údajov
Používanie našej webovej stránky je vo všeobecnosti možné bez poskytnutia osobných údajov. Pokiaľ sa na našich stránkach zhromažďujú osobné údaje (napr. meno, adresa alebo e-mailová adresa), je to vždy, pokiaľ je to možné, na dobrovoľnom základe. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu.

Radi by sme upozornili, že prenos údajov na internete (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Používanie kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti tlače tretími stranami na účely zasielania reklamných a informačných materiálov, ktoré neboli výslovne požadované, je týmto výslovne zakázané. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad prostredníctvom nevyžiadanej pošty.

Zdroj: Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti a odtlačok generuje eRecht24.de (advokát Sören Siebert)